NBSVV 1 ingedeeld in 4e klasse H

Zojuist is de indeling voor het seizoen 2019 – 2020 bekent geworden. Zoals hieronder te zien is ontbreekt het het komende seizoen niet aan derby’s. Alle Hoeksewaardse ploegen die uitkomen in de 4e klasse zijn ingedeeld in de 4e klasse H. Zie hieronder de indeling:

Abbenbroek, Excelsior R., GOZ, Goudswaardse Boys, NBSVV, Pernis, Piershil, SCO’63, Simonshaven, WCR, ZBVH, Zinkwegse Boys, Hekelingen

Spelregelwijziging voor seizoen 2019/2020

Voetbaltechnische zaken

De IFAB heeft de (ruim 30) spelregelwijzigingen voor komend seizoen gepubliceerd.

De vele spelregelwijzigingen gaan onder andere over hands, wissels, de toss, doelschoppen, vrije schoppen, scheidsrechtersballen, strafschoppen, de muur en teamofficials. In sommige gevallen is er sprake van een verduidelijking van een reeds bestaande spelregel. De spelregelwijzigingen treden op 1 juni 2019 in werking. 

De officiële documenten van de IFAB zijn vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels: 

Hieronder volgt de Nederlandse vertaling van de belangrijkste wijzigingen.

Regel 3: De spelers

 • Een speler die gewisseld wordt moet op de dichtstbijzijnde plaats het speelveld verlaten, tenzij de scheidsrechter anders aangeeft.
 • Een gewisselde speler moet zich meteen naar de instructiezone of kleedkamer begeven, om problemen met andere wisselspelers, het publiek of wedstrijdofficials te voorkomen.
 • Een speler die bovenstaande regels overtreedt wordt bestraft voor het vertragen van een spelhervatting (gele kaart). 

Regel 8: Het begin en de hervatting van het spel

 • Het team dat de toss wint, kiest ervoor om ofwel de aftrap te nemen of welk doel het in de eerste helft verdedigt.
 • Indien het spel wordt onderbroken terwijl de bal in het strafschopgebied is of voor het laatst in het strafschopgebied is geraakt, laat de scheidsrechter de scheidsrechtersbal vallen voor de keeper. Alle andere spelers, dus zowel medespelers als tegenstanders, moeten zich op tenminste vier meter afstand bevinden.
 • In alle andere gevallen laat de scheidsrechter de scheidsrechtersbal vallen voor één speler van het team dat als laatste de bal raakte, op de plaats waar de bal als laatste werd geraakt. Alle andere spelers, dus zowel medespelers als tegenstanders, moeten zich op tenminste vier meter afstand bevinden. 

Regel 9: De bal in en uit het spel

 • Een scheidsrechtersbal wordt toegekend indien de bal de scheidsrechter raakt en hierdoor in het doel gaat, de tegenstander balbezit krijgt of het team dat al balbezit had een veelbelovende aanval krijgt. 

Regel 10: De uitslag van een wedstrijd bepalen

 • Indien de keeper de bal in één keer in het doel van de tegenstander gooit, wordt een doelschop toegekend. 

Regel 12: Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

 • Het is altijd een overtreding indien een speler de bal opzettelijk met de arm/hand speelt, onder andere indien hij de arm/hand naar de bal beweegt.
 • Het is altijd een overtreding indien een aanvaller een doelpunt scoort met zijn arm/hand, ook wanneer dit niet opzettelijk gebeurt.
 • Het is altijd een overtreding indien een aanvaller de bal in bezit krijgt of controleert met de arm/hand en daarna scoort of een scoringskans creëert. 
 • Het is meestal een overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt en deze arm/hand het lichaam op onnatuurlijke wijze groter/breder maakt. 
 • Het is meestal een overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt en de arm/hand zich hoger dan de schouder bevindt (tenzij een speler opzettelijk de bal speelt waarna de bal de arm/hand raakt). 
 • Bovenstaande overtredingen zijn ook van toepassing indien de arm/hand geraakt wordt door een bal die in één keer van het lichaam van een dichtbij staande tegenstander stuitert. 
 • Los van punten 1 tot en met 5, is het meestal geen overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt nadat de bal van het eigen lichaam tegen de arm/hand stuitert.
 • Los van punten 1 tot en met 5, is het meestal geen overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt nadat de bal van het lichaam van een dichtbij staande tegenstander tegen de arm/hand stuitert.
  • Het is meestal geen overtreding indien een speler de bal met de arm/hand die zich dicht tegen het lichaam bevindt en het lichaam niet onnatuurlijk groter maakt.
 • Het is meestal geen overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt indien een speler valt en de arm bevindt zich onder het lichaam om het lichaam te ondersteunen (dit is immers een natuurlijke houding voor een sliding), tenzij de arm verticaal of lateraal wordt uitgestoken.
 • Wanneer een keeper binnen het strafschopgebied op onreglementaire wijze de bal met de hand speelt (bijvoorbeeld na een inworp van een teamgenoot of een ‘terugspeelbal’) wordt alleen een indirecte vrije schop toegekend, maar geen disciplinaire straf. 
 • Indien de keeper na een inworp van een teamgenoot of een ‘terugspeelbal’ duidelijk de bal trapt of probeert de bal te trappen en dit mislukt, mag hij de bal weer met de handen spelen. 
 • Indien een team een duidelijke scoringskans heeft door een vrije schop snel te nemen, mag de scheidsrechter wachten met het tonen van de bij de vrije schop behorende gele of rode kaart tot de eerstvolgende onderbreking. 
 • Indien een speler een tegenstander op onreglementaire wijze een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter kent een vrije schop toe, maar de tegenstander behoudt een duidelijke scoringskans door de vrije schop snel te nemen, ontvangt de overtredende speler bij de eerstvolgende onderbreking een gele kaart (alsof de voordeelregel wordt toegepast).
 • De gele kaart voor het op ongepaste wijze vieren van een doelpunt (zoals het uittrekken van het shirt) moet ook worden gegeven indien het doelpunt alsnog wordt afgekeurd.
 • Alle verbale overtredingen (schelden, beledigen, protesteren) worden bestraft met een indirecte vrije schop.
 • Het trappen van een voorwerp naar een tegenstander of scheidsrechter wordt op dezelfde manier bestraft als het gooien van een voorwerp, dus met een directe vrije schop. 

Regel 13: De vrije schoppen

 • Nadat een indirecte vrije schop is genomen, mag de scheidsrechter zijn arm al omlaag doen wanneer duidelijk is dat er niet direct uit de indirecte vrije schop gescoord wordt.
 • Bij een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied hoeft de bal niet eerst het strafschopgebied te verlaten voordat deze in het spel is. De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt. 
 • Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied en op tenminste 9.15 meter afstand blijven totdat de vrije schop is genomen (dus totdat de bal is getrapt en duidelijk beweegt).
 • Bij een verdedigende muur van tenminste drie spelers, moeten alle aanvallers zich op tenminste één meter van de muur bevinden totdat de vrije schop is genomen. Indien zij op het moment dat de vrije schop genomen wordt toch te dicht bij de muur staan, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.

Regel 14: De strafschop

 • Bij het nemen van een strafschop mag de keeper niet de doelpalen, de lat of de netten aanraken. Ook mogen de doelpalen, de lat en de netten niet bewegen.
 • Bij het nemen van een strafschop moet de keeper ten minste een deel van één voet op de doellijn hebben. Hij mag niet achter de doellijn staan. 

Regel 15: De inworp

 • Bij het nemen van een inworp moeten tegenstanders zich op tenminste twee meter van de zijlijn bevinden, ook als de nemer niet op de zijlijn staat.

Regel 16: De doelschop

 • Bij doelschoppen hoeft de bal niet eerst het strafschopgebied te verlaten voordat de bal in het spel is. De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt.
 • Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de doelschop is genomen (dus totdat de bal is getrapt en duidelijk beweegt). 
 • Indien de doelschop snel wordt genomen en daardoor een of meer aanvallers geen tijd had om het strafschopgebied te verlaten, laat de scheidsrechter het spel doorgaan. 

 

Aanpassing voorbereiding NBSVV         seizoen 2019 – 2020

Velden ingezaaid / niet betreden

De velden van NBSVV zijn deze week opnieuw ingezaaid. Het is vanaf heden dan ook niet meer toegestaan om de voetbalvelden in Nw-Beijerland te betreden en met doelen te gaan slepen. Vriendelijk en dringend verzoek aan de 

jeugdspelers om niet op de (trainings)velden te gaan voetballen en ook over hekken klimmen en gaten in hekken maken is uiteraard niet toegestaan. Vrijwilligers werken er hard aan om aan het begin van het seizoen weer een goed veld te hebben voor ons allemaal. Dat kan alleen als we deze afspraken respecteren. Ook het verzoek aan de ouders om de (kleinere) jeugd hier op te wijzen. Alvast bedankt namens NBSVV.

Het bestuur

Mededeling van het bestuur

                                                                           1 juli 2019        Beste leden en ouders/verzorgers van leden NBSVV,   

Het voetbalseizoen 2018/2019 zit er weer op. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al in volle gang en daarom willen wij u graag informeren over het volgende: 

Het bestuur van NBSVV heeft een weloverwogen beslissing genomen voor het komende voetbalseizoen.  We hebben besloten om afscheid te nemen van onze  kantinebeheerders Klaas en Jopie Bestebreur. Zij  hebben zich beide de afgelopen jaren ingezet als beheerder van de kantine, onderhoud velden  en hebben diverse schoonmaak werkzaamheden verricht. Het bestuur wil, ook namens de leden, Klaas en Jopie heel hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren.

Het komend seizoen heeft Michiel Plaisier aangegeven de taken van kantinebeheerder over te willen nemen in samenwerking met Lenno de Vos.

Het bestuur is enorm dankbaar dat zij deze taak op zich willen nemen en wij zullen ze ondersteunen waar dit nodig is.

Mochten hier nog vragen over zijn kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van de  bestuursleden van NBSVV.

Met vriendelijke groet;

Bestuur NBSVV

Webmaster (Leo IJzerman) stopt ermee

Voorzitter Dirk Enzlin bedankt Leo IJzerman voor zijn jarenlange inzet voor onze site.

Na vele jaren webmaster van onze site, nbsvv.nl, te zijn geweest stopt Leo IJzerman ermee. Leo heeft in deze jaren zijn ziel en zaligheid gelegd in de site welke altijd actueel was en waar iedereen, ook andere verenigingen, zijn of haar informatie kon vinden vwb standen, reglementswijzigingen, wedstrijdwijzigingen en nog vele andere zaken. Je hoefde Leo maar een mailtje te sturen en al snel kon je je bericht terug vinden op de site. Zijn taak zal worden overgenomen door 

Peter Barendrecht. Om het één en ander over te kunnen zetten moest de site helaas een paar dagen uit de lucht maar vanaf heden is hij weer te bereiken. Het is een iets andere indeling geworden maar ik hoop dat iedereen zijn of haar informatie weer wil delen zodat de site leuk en informatief blijft om te bezoeken. Nogmaals Leo bedankt voor je inzet voor onze club. 

Finaledagen Hoekse Waard bokaal

Op een zonovergoten sportpark “De Kreek” in Nieuw-Beijerland zijn afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag de finales van de 38ste editie van de Hoeksche Waard bokaal afgewerkt. Dit jaar was het de beurt aan N.B.S.V.V. om de organisatie voor het toernooi te verzorgen. Een mooi evenement in het jaar dat zij haar 70-jarig 

jubileum viert. Doordat de accommodatie niet groot is, moest de commissie creatieve oplossingen verzinnen om iedereen een perfecte finaledag te kunnen geven. Met name de kleedkamers was een uitdaging en hebben we opgelost door alle teams hun spullen op karren van Bakkerij Dam te stallen bij de kleedruimtes. Verder was er een strakke planning voor de wedstrijden om zo alles te kunnen laten spelen. De leiding van de wedstrijden was in handen van de Hoeksche Waardse scheidsrechterscommisie, waar wij hun zeer dankbaar voor zijn. Na elke gewonnen bokaal werden de winnaars getrakteerd deunen van de Snollebollekes en Queen door DJ Bart en gingen de kampioenen al springend van het podium af. Met de vele vrijwilligers in de kantine en rondom de velden zijn de finaledagen goed en gezellig verlopen en hebben we als kleine vereniging maar mooi laten zien dat we met zijn allen tot veel in staat zijn!

In totaal zijn er 23 bokalen in verschillende leeftijdsklassen uitgereikt, waarbij elke bokaal vernoemd is naar een held van de verschillende verenigingen uit de Hoeksche Waard. Zo werd bij de jeugd onder de 19 jaar, SHO de winnaar van de Arie Vermaas bokaal, de meiden onder 19 pakten de Walter v.d. Hoogen bokaal en ging de jeugd van ‘s Gravendeel aan de haal met de Troeleman trofee. Onze eigen JO11 (gewonnen van NSVV) en JO13 (gewonnen van ‘s-Gravendeel) wonnen beide een runner-up bokaal. Helaas wist de JO12 de bokaal niet te winnen, zij verloren van NSVV.

Wij kijken terug op een mooi toernooi en bedanken graag alle betrokkenen. Volgend jaar is de organisatie in handen van SSS dat dan haar 100 jarig bestaan viert.

De uitslagen van de finalewedstrijden in de diverse categorieën zijn:

CategorieThuisteamUitteamUitslag
JO19-BFC BinnenmaasOSV 1-2 
JO19-ANSVVSHO 2-5 
JO17-BOSVSSS 5-3 
JO17-ASHONSVV 0-5 
JO15-BStrijenGOZ 1-3 
JO15-ANSVVSHO 3-0 
JO13-BSJO Korendijks-Gravendeel 4-0 
JO13-AStrijenNSVV 5-0 
JO12-BNSVVSJO Korendijk 6-3
JO12-ASHOFC Binnenmaas 1-1  (0-2)
JO11-BSJO KorendijkNSVV 3-1 
JO11-AFC BinnenmaasSSS 8-3 
JO10-BZinkw. BoysSSS 9-2 
JO10-AFC BinnenmaasNSVV10-1 
JO09-BZBVHZinkw. Boys 1-8 
JO09-ASHOFC Binnenmaas 5-4 
JO08-BFC BinnenmaasStrijen12-3 
JO08-ANSVVs-Gravendeel 5-12
MO19-AFC BinnenmaasNSVV 3-2 
MO17-AFC BinnenmaasSHO 4-0 
MO15-AFC BinnenmaasSHO 4-0 
MO13-AFC BinnenmaasSSS 0-3 
MO11-ASHOFC Binnenmaas 5-1 

Voorbereiding NBSVV seizoen 2019 – 2020

Foto’s 70-jarig jubileum

Afsluiting seizoen 2018/2019 met mix- en/of voetvolleytoernooi en BBQ.

Op zaterdag middag 29 juni sluiten we het seizoen af met een mix- en/of voetvolleytoernooi.

Om 14.00 uur zal het (de) toernooi(en) van start gaan waaraan alle senioren, JO17 en ouder, trainers en (jeugd)leiders kunnen deelnemen.

 

Als je hieraan mee wil doen, zorg dan dat je uiterlijk om 13:30 uur aanwezig bent om je aan te melden.

We sluiten de dag af met een BBQ, vanaf 17:00 uur,  waarbij iedereen van harte welkom is. De kosten bedragen € 7,50 en moeten vooraf voldaan worden.

Voor de BBQ moet je wel tijdig aanmelden bij de bar.

Programma NBSVV 70 jaar

Vrijdag
19:30 uur Receptie
Zaterdag
13:15 uur Opening door wethouder Paul Boogaard
13:30 uur Jeugdactiviteiten op het voetbalveld
15:30 uur Wedstrijd onderling tussen oud-spelers van NBSVV
20:30 uur Feestavond met artiesten o.a. DJ van Dalen, Helemaal Hollands en het Feestteam
00:00 uur Afsluiting 

Dagprogramma zaterdag 15 juni

Beste NBSVV-leden,

Het is bijna zover zaterdag 15 juni a.s. bestaat voetbalvereniging 70 jaar en dit gaan we groots vieren!

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

13:15 uur Opening door wethouder Paul Boogaard
13:30 uur Jeugdactiviteiten op het voetbalveld
15:30 uur Wedstrijd tussen oud-spelers van NBSVV en de huidige spelers van NBSVV
20:30 uur Feestavond met artiesten o.a. DJ van Dalen, Helemaal Hollands en het Feestteam
01:00 uur Afsluiting

U bent allemaal van harte welkom en hopen op een zeer geslaagde dag.

Kaarten voor de feestavond zijn nog te koop, maar op = op
Info: dianaderonde@gmail.com of 06-12683643

Met vriendelijke groet,

Kevin van Santen versterkt NBSVV

NBSVV heeft zich weten te versterken met Kevin van Santen.

De 29-jarige keeper heeft zijn ja woord gegeven om volgend seizoen aan te sluiten bij de selectie. De ervaren goalie heeft als laatste club LMO gediend waar hij als jeugdspeler is begonnen in de spits om later in de senioren zijn andere talent ten toon te stellen als keeper. In het dagelijkse leven als glazenwasser laat hij mensen lachen wanneer ze door hun schone ramen weer naar buiten kunnen 

kijken. Vader van een zoon van 3 en woonachtig met zijn gezin in ‘s-Gravendeel heeft hij zin om weer met Louis samen te werken die hij kent vanuit zijn verleden bij LMO.

Wij heten Kevin van harte welkom bij NBSVV aan de Kreek.

NBSVV heeft staf nieuwe seizoen rond

Voor het komende seizoen is de selectie nagenoeg rond. Er komen behoorlijk wat spelers bij voor de selectie wat dus zowel een kwalitatieve als kwantitatieve impuls zal krijgen. Wellicht dat er nog een verrassing in het verschiet ligt. Het nieuw opgerichte derde elftal is met 23 spelers ook rond en zal ingeschreven gaan worden.

Ook de mensen rondom de selectie zijn inmiddels bekend. Er is zoals iedereen weet met een jaar verlengd met hoofdtrainer en hoofdverantwoordelijke van de selectie: Louis Jacobs. Assistent trainer en trainer van het tweede elftal zal ook volgend seizoen Richard Booij zijn. Team management zal uitgevoerd worden door het duo Sjoerd Bestebreur en Max Broersen. Assistent scheidsrechter: Antoine Toller. En tot slot Yme Halsema als nieuwe sportverzorger.

De TC zal blijven bestaan uit: Kevin Ridderhof, Peter Pouwe, Sjoerd Bestebreur en Danny Pelizzon.Voor het komende seizoen zal er ook een spelersraad opgericht gaan worden waar het TC mee gaat samenwerken om een goede cohesie te bewerkstelligen. Kevin Ridderhof zal tevens aanspreekpunt zijn voor het derde elftal.

Belangrijke data aangaande de selectie voor de komende periode:
Afsluiting seizoen voor de selectie en introductie nieuwe spelers: vrijdag 7 juni. De genodigden zijn inmiddels allemaal ingelicht. Weekend van 3 en 4 augustus start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Nadere info volgt nog. 31/8 zal de eerste bekerwedstrijd worden gespeeld. Het schema hiervan wordt nog op de website gezet. De competitie start op 21 september.

Hidde Wittmer terug naar NBSVV

 

Vandaag kregen wij het goede nieuws dat Hidde Wittmer heeft besloten terug te keren waar het in de jeugd allemaal voor hem begon. Wij zijn zeer verheugd dat deze gedreven aanvaller en jongen van de club zijn aanvalsdrift weer komt vertonen op de velden van NBSVV. ij vinden Hidde zeer getalenteerd en hij past precies in het plaatje wat wij voor ogen hebben voor de toekomst. Een jonge speler binnen een sterk groeiende jong en vernieuwd team. 

Hidde is nog wel aan het revalideren van een blessure maar wij hebben alle vertrouwen dat dit met behulp van onze nieuwe sportverzorger goed gaat komen. De 20-jarige aanvaller komt over van SV Piershil.

Namens de TC – welkom terug.

Vrijwilligers finaledag Hoeksche Waard Bokaal

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Dit jaar organiseert NBSVV de Hoeksche Waard Bokaal voor alle verenigingen binnen de Hoeksche Waard. 

De finales zullen gespeeld worden op zaterdag 22 juni a.s. bij voetbalvereniging NBSVV. Uiteraard is het niet mogelijk om deze dag te organiseren zonder de hulp van vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen met de organisatie op 22 juni.

De volgende werkzaamheden die gedaan kunnen worden zijn:

 • Parkeerregelaars
 • Ontvangstcomité
 • Veldbegeleiding
 • Kleedkamer coördinatie
 • Hand- en spandiensten rondom het terrein van de voetbalvereniging

NBSVV is afhankelijk van vrijwilligers om de vereniging netjes en verzorgd te houden. Mocht je nog niet helemaal hebben voldaan aan de vrijwilligerstaak 2018/2019 geef je dan snel op voor deze dag en lever op deze manier een positieve bijdrage aan de organisatie van de Hoeksche Waard Bokaal. Uiteraard is het mogelijk om de gehele dag te komen helpen, maar een dagdeel is natuurlijk ook prima.

Aanmelden voor deze dag kan via vwcnbsvv@gmail.comen graag aangeven aan welke van bovenstaande werkzaamheden je graag een steentje zou willen bijdragen. Het zou kunnen zijn dat de werkzaamheden gerouleerd gaan worden op de dag zelf.

Met vriendelijke groet,

Vrijwilligerscommissie
Diana de Ronde en Christa Donsen