Alles afgelast

Alle trainingen, wedstrijden en activiteiten tot nader order afgelast

In navolging van de recente adviezen van het RIVM en de KNVB heeft het bestuur besloten tot nader order alle trainingen, vriendschappelijke wedstrijden en andere activiteiten op te schorten. Alle competitie- en bekerwedstrijden zijn door de KNVB tot en met 6 april afgelast.

Het clubhuis is eveneens gesloten

Het bestuur

Geen voetbal tot 1 juni

Geen amateur- en betaald voetbal tot 1 juni: ‘Grote kans op einde seizoen’

Maandagavond heeft het kabinet besloten dat bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden worden. Eerder werd bekend dat er tot 6 april niet gespeeld werd. Door deze maatregel lijkt het onmogelijk om de competitie af te maken.

De KNVB heeft nog geen besluit genomen maar het lijkt erop dat er spoedig een besluit komt. Ook in het betaalde voetbal lijkt het seizoen niet afgemaakt te worden. 

Oud papier

Oud papier container verdwijnt

OUD PAPIER VOOR DE VOETBAL

Onder deze kreet is jarenlang de inwoners van Nieuw Beijerland kenbaar gemaakt dat het oude papier door voetbalvereniging NBSVV werd opgehaald.

De ophaalperiode van toen, met een van interval 6 weken, was om diverse redenen niet meer mogelijk en er werd besloten om op de parkeerplaats van sportcomplex “De Kreek”  een papiercontainer op te stellen.

Deze container heeft er jarenlang gestaan en heeft de voetbal best wat geld opgeleverd. Nu zijn we echter op het punt beland dat door een lage papierprijs, vandalisme in en om de container en het niet of slechts gering aanbieden van karton er geen winst meer valt te behalen. Er is dan ook door het bestuur besloten om de container weg te halen.

Wij willen alle goedwillende mensen die al die jarenlang hun oud papier voor de voetbal verzamelden van harte bedank voor hun steun.

Namens het bestuur en leden van NBSVV .

Samenwerking Piershil en Goudswaardse Boys

Piershil en Goudswaardse Boys gaan niet samenwerken met eerste elftal

Het samenwerkingsverband tussen Piershil en Goudswaardse Boys gaat niet door. Beide clubs hebben de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd om tot een vergaand samenwerkingsverband te komen wat betreft het eerste en tweede elftal. De clubs kunnen echter niet tot elkaar komen en hebben besloten de stekker uit dit samenwerkingsverband te trekken. Wat betreft de jeugd blijven beide clubs wel samenwerken.
 
 
 

Sportclubs vallen buiten regeling en moeten tot 6 april dicht blijven

Ondanks dat het maandagavond leek dat de sportverenigingen tot 1 juni dicht zouden moeten is dat niet het geval. In de mailing van de KNVB en inmiddels ook uit de informatie van het ministerie blijkt dat de beperkingen met betrekking tot het coronavirus alleen gelden voor evenementen waarvoor een vergunning nodig is.
Eerder liet de KNVB al weten dat de beperkingen die tot 1 juni werden opgelegd niet voor de sportwereld gelden. Sportverenigingen mogen zodoende niet open tot en met 6 april. De verwachting is dat het ministerie in de aanloop naar 6 april met een nieuw standpunt komt. Ook de KNVB wacht met handelen op basis van die nieuwe informatie.
De gedachte dat de coronabeperkingen tot 1 juni zouden gelden hebben ertoe geleid dat meerdere evenementenorganisaties (waarvoor geen vergunning nodig is) al hebben besloten het evenement te annuleren.
24-03-2020 Bron voetbal Rotterdam

Competities amateurvoetbal niet hervat

Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.
Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.
Richten op verenigingsleven

Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”
“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”
Geen eindstanden
Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.
“Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.” 
Financiële consequenties beperken

Zo is vandaag besloten dat de twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei niet worden uitgevoerd

Derhalve zal de KNVB er alles aan doen om de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk te houden, zo ook de betalingen van clubs aan de bond. Zo is vandaag besloten dat de twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei niet worden uitgevoerd. In juni maakt de KNVB de eindafrekening over het seizoen 2019/’20 op. Hierin gaan vanzelfsprekend een aantal kosten beduidend lager uitvallen voor de clubs. Daarnaast geeft de KNVB een restitutie op de reeds in rekening gebrachte wedstrijdgelden. De hoogte van deze restitutie is gebaseerd op het aantal niet gespeelde wedstrijden. Dit is uiteindelijk terug te zien in de eindafrekening.
Met als doel de totale financiële consequenties van deze crisis voor clubs enigszins te beperken, trekt de KNVB ook gezamenlijk op met NOC*NSF en de overheid en maakt zich sterk voor onder meer een noodfonds voor de sport.
* De enige uitzonderingen zijn de competities waarbij men voor een Europees ticket speelt: Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaal en Eredivisie O19.

Gevolgen van de corona-crisis door de voorzitter verwoord

Beste leden,

Het coronavirus heeft ons leven in korte tijd op zijn kop gezet. De maatregelen om de verspreiding ervan af te remmen zijn ingrijpend en vergen veel van ons. Het lijkt wel of je in een film meedoet.

Iedereen kent wel iemand die tot de risicogroep behoort of die het erg moeilijk dreigt te krijgen door het wegvallen van inkomsten. 

De media helpt wat mij betreft ook niet echt. Persoonlijk probeer ik me te beperken tot de hoofdpunten van het nieuws om positief te kunnen blijven en de moed erin te houden. Want ondanks alle ellende gebeuren er ook goede dingen.

Deze bizarre tijd brengt ons echter ook dichter bij elkaar. Afgelopen maandag 23 maart heeft een grote groep NBSVV-ers afscheid genomen van Rens van de Erve, staande langs de weg.

In de groepsapp van NBSVV123 (naar ik heb horen zeggen) is een hilarische #StayFit@Home challenge ingebracht. In mijn beleving is er meer saamhorigheid en verbondenheid. En dat is niet alleen mooi om te zien, maar ook goed. We hebben elkaar vooral nu keihard nodig.

Met betrekking tot de financiële impact voor NBSVV is dat we een voorraad hebben welke over de datum is/gaat en dat onze betaalde krachten spontaan gezegd hebben “als er niet wordt gevoetbald, hoef je ons geen vergoeding te geven”. Tevens hopen we dat de KNVB ook afziet van hun bijdrage. Dan blijft er uiteraard nog diverse kostenposten doorlopen zoals o.a. gas/licht. Maar de financiële impact is er niet alleen nu maar werkt ook door in het komende seizoen, denk aan sponsors welke het moeilijk krijgen . Ondanks dat denkt het bestuur toch dat NBSVV gezond blijft en deze crisis kan overleven.

Als voorzitter heb ik contact met de KNVB en met de Hoeksche Waardse voetbalclubs en deze weer met de Gemeente Hoeksche Waard. Maar ook hier is veel onduidelijkheid. Eigenlijk wachten ze ook af hoe de corona epidemie zicht verder ontwikkeld en met welke acties de regering hier op inspeelt. Je komt in deze gesprekken niet verder dan dat ze alles in kaart aan het brengen zijn en dat ze met verschillende scenario’s rekening houden. Ze weten het ook niet en dat is logisch. Het is dus ook voor deze beleidsbepalers afwachten.

Het sportcomplex is op last van de overheid afgesloten voor activiteiten. Maar de jeugd is de gehele dag thuis, omdat de scholen gesloten zijn en wil toch ook wat vermaak. Hoe begrijpelijk het ook is, het sportcomplex is verboden terrein.

Oud papier container verdwijnt (tijdelijk ?). Door zeer veel overlast (veel hang jongeren) en dat daardoor veel personen aan het papier zitten (misschien besmet door corona) is besloten om vooralsnog de container weg te halen. In een later stadium zal het bestuur nog een besluit nemen om de container wel of niet terug te zetten.

De “Onderhoudsploeg” is ook nog steeds bezig doordat o.a. het groeizaam weer blijft. Eventueel kan er altijd in kleine groepjes en uiteraard op gepaste afstand (RIVM-proef), vrijwilligerswerk worden gedaan. Voor de werkzaamheden kan contact worden gezocht met Bas van Gilst en/of “Onderhoudsploeg”.

In deze moeilijke tijd gaan we het voetbal steeds meer missen. We zouden over enkele weken er veel voor over hebben om een middagje in de kantine te kunnen verblijven. Je ziet dat in deze tijd het voetbal totaal onbelangrijk is en dat niemand discussieert dat alles is afgelast. Maar je gaat wel merken, dat  “veel” onbelangrijke dingen in het leven, het leven wel veel leuker maken. Het is een vorm van sociale smeerolie, die het voetbal en NBSVV belangrijk maakt.

Voorlopig moeten we het zonder doen en de quarantaine doorkomen zonder het wekelijkse voetbal gebeuren. Blijf gezond en houd vol. Sterkte in de strijd.

 Dirk Enzlin