Verrichte werkzaamheden in coronatijd

In de afgelopen maanden hebben een aantal leden op zaterdag de handen uit de mouwen gestoken om straks weer helemaal klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. 

Zo worden de velden vrijwel dagelijks besproeid

Is de kantine voorzien van een nieuw interieur

Is de ballenvanger bij de kleedkamers verhoogd en voorzien van een nieuw net

Zijn er diverse schilderwerkzaamheden uitgevoerd

Zijn alle reclameborden schoongemaakt en oude borden verwijderd en nieuwe weer opgehangen

Is er gesnoeid  en onkruid verwijderd

Hebben het trainingsveld en het 1e veld een grote onderhoudsbeurt gehad 

Indeling jeugd seizoen 20 / 21

Beste jeugdleden en ouders,
Met dit bericht willen wij u en jou informeren over de indeling van de NBSVV jeugdteams voor het komende seizoen. Zoals bekend heeft NBSVV met ingang van seizoen 2020/2021 weer een zelfstandig opererende jeugdafdeling. De afgelopen tijd heeft de jeugdafdeling niet stilgezeten en zijn zij hard aan de slag gegaan om er voor te zorgen dat we met ingang van het nieuwe seizoen de jeugdafdeling van NBSVV weer “up & running” hebben en alle jeugdleden weer lekker kunnen laten voetballen. Het jeugdbestuur is trots om te kunnen melden dat we volgend jaar met meer dan 100 jeugdleden in verschillende teams weer lekker kunnen gaan voetballen!
Uiteraard is het ieder jaar weer een heel gepuzzel en zeker ook dit jaar waarin we als NBSVV weer een eigen jeugdafdeling gaan vormen. Deze teamindeling is samengesteld door het jeugdbestuur in overleg met de betreffende leiders en trainers en gebaseerd op de jeugdleden die momenteel ingeschreven staan bij NBSVV. We hebben getracht om een indeling te maken waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende belangen. Bij voorbaat willen we benadrukken dat een perfecte indeling niet bestaat en er zullen altijd situaties blijven bestaan die niet ideaal zijn. Hiermee willen we niet onze verantwoordelijkheid ontduiken, maar hiermee vragen we wel begrip voor een dergelijk proces.
Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vragen en/of opmerkingen zijn over de voorlopige indeling zoals onderstaand weergegeven. Als dit het geval is gaan wij graag in gesprek met u/jou op een nader te bepalen tijdstip en locatie. Om in aanmerking te komen voor een gesprek, willen wij u/jou vragen om uiterlijk 6 juni a.s. een e-mail te sturen aan jeugdvoorzitter@nbsvv.nl
Afhankelijk van de aanpassingen of eventuele verschuivingen die nog volgen (in en na overleg met betrokkenen) zullen we in de komende weken een vervolg op dit bericht plaatsen. Mocht je (kind) nog niet opgenomen zijn in de indeling neem dan svp zsm contact met ons op via jeugdvoorzitter@nbsvv.nl. 
Natuurlijk kunnen we nog altijd voetballers en vrijwilligers gebruiken. Dus mocht je zelf nog geen lid zijn, maar wel interesse hebben of iemand anders weten die interesse heeft laat het ons dan weten via jeugdvoorzitter@nbsvv.nl
Door op onderstaande buttons te drukken kunt u de indeling van de teams van uw keuze zien.

Keeperstrainer

Keeperstrainer toegevoegd aan technische staf

Het verheugd ons dat we het trainerschap voor het seizoen 2020/2021 weer hebben kunnen uitbreiden met een keeperstrainer voor onze selectie van de senioren. Kris Kruijthof zal in principe op dinsdagavonden de keepers trainingen geven.

Kris Kruithof is 42 Jaar, getrouwd 2 kinderen. Heeft bij OSV en Zinkwegse Boys gekeept. Daarna heeft hij o.a. bij Zinkwegse Boys keeperstrainingen gegeven.

Wij wensen Kris veel plezier bij NBSVV.

Technische Commissie

Technische staf JO19 compleet

Zoals we al eerder kenbaar hebben gemaakt zijn we druk bezig om de jeugdafdeling bij NBSVV vorm te geven. Inmiddels kunnen we al een tipje van de sluier oplichten voor het nieuwe seizoen ten aanzien van de JO19. We zijn erg blij dat Konstant de Korver bereid is om deze groep te gaan trainen en coachen. Konstant heeft in het verleden al meer teams bij NBSVV getraind en gecoacht waaronder eerder ook A / JO19 teams en de meeste spelers in dit team zijn dan ook niet onbekend voor hem.

Konstant zal dit niet alleen gaan doen, maar zal ondersteund worden door Raymon de Jong, René Dortland, Gert van Helden en Pieter Veldhoen.

Het is de bedoeling om in juli of mogelijk vanaf eind juni al wat trainingen af te gaan werken; uiteraard conform de op dat moment geldende maatregelen. Tevens zal er een kennismakingsbijeenkomst ingepland worden. 

De betreffende spelers die deel uitmaken van de JO19 selectie voor komend seizoen zullen binnenkort via een teamapp verder geïnformeerd worden.

Jeugdbestuur NBSVV

Spelregels om weer samen te sporten

Beste leden, ouders en verzorgers,

Sport bewust, houd je aan de spelregels, zo hebben we samen sportplezier. Het NOC*NSF heeft een aantal spelregels bepaald om weer veilig samen te sporten. Spelregels voor sporters, maar ook voor ouders en verzorgers. Klik op onderstaande afbeeldingen en kijk hoe we samen voor een veilige voetbalomgeving kunnen zorgen.

Spelregels voor ouders en verzorgers                             Spelregels voor sporters

Wijziging trainingslocaties jeugd m.i.v. 11 mei

Beste trainers, leiders,
Doordat het op dit moment onwenselijk is te carpoolen zou er bij een aantal teams, in de huidige locatieindeling, een vervoersprobleem ontstaan. Besloten is om de JO12-1, JO10-1, JO10-2 en JO10-3 bij NBSVV te laten trainen.
Het onderhoud van de velden is wat eerder gestart. Daardoor is het trainingsveld en vanaf eind deze week het 1e veld niet meer beschikbaar. Blijft het 2e veld en het stuk achter het doel van het tweede veld over.
Ik heb een rondje gedaan en geinventariseerd wie er hoe vaak wil trainen. Op basis daarvan is de volgende indeling gemaakt:
TRAININGSINDELING NIEUW-BEIJERLAND M.I.V. MAANDAG 11 MEI
Kabouters  
maandag 18.30 & woensdag 18.30
Achter doel veld 2
JO08
dinsdag 18.30 & donderdag 18:30
Achter doel veld 2
JO09
maandag 18.30 & woensdag  18.30
Rechts achter (1/4 veld)
JO10
maandag 18.30 & woensdag  18.30
Links (1/2 veld)
JO11
maandag 18.30 & woensdag  18.30 
Rechts voor (1/4 veld)
JO12
dinsdag 18.30 & donderdag 18:30
Rechts (1/2 veld)
JO13
dinsdag 18.30 & zaterdag 10:00  
Links (1/2 veld)
JO15 
donderdag 19.00 uur
Links (1/2 veld)
Dit is een voorlopige indeling, met de kennis van nu. Als seniorenteams weer willen trainen, zal er links en rechts wat aangepast moeten worden. In dat geval horen jullie dat.
Ook voor het corona-gebeuren mocht er bij NBSVV alleen na toestemming van de consul (en dat ben ik) getraind/gespeeld worden.  Met de corona-protocollen is het des te belangrijker dat je je aan de regels te houdt. We zitten niet op BOA’s met bonnenboekjes te wachten.
Voorlopig zijn Arno en ik corona-verantwoordelijken bij NBSVV, wij informeren elkaar. Er kan van alles, maar er mag NIET getraind worden zonder dat één van ons daar toestemming heeft gegeven. Bovenstaande schema valt onder die toestemming.
Met vriendelijke groet,
Maarten Molenaar
 

Jeugd weer voorzichtig de velden op

Beste SJO-leden, ouders en verzorgers,

Wij hopen dat het goed gaat met jullie gezondheid en de gezondheid van jullie naaste familie en vrienden. We leven mee met alle families welke direct getroffen zijn door het coronavirus en wensen hun sterkte in deze moeilijke periode. 

Tijdens de persconferentie van 21 april heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd rondom de strijd tegen het Corona virus. Er was tevens sprake van lichte versoepeling van eerdere maatregen. Zo mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen m.i.v 29 april, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien zijn en blijven verboden. Kleedkamers en kantines blijven gesloten. Ouders en verzorgers mogen niet kijken bij de trainingen. Bovenstaande beperkte heropening van de sport is voorlopig tot 20 mei van dit jaar. Competities starten niet voor het najaar. Buiten de reguliere trainingen is het nog altijd niet toegestaan de complexen van SJO Korendijk te betreden.

Het zal duidelijk zijn dat trainers en (bege)leiders van SJO Korendijk bepaalde afspraken in acht nemen. Zij zullen zich conformeren aan het protocol “verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar”, zoals is opgesteld door het NOC*NSF. Wij verzoeken ook (ouders en/of verzorgers van) leden van SJO Korendijk dringend om kennis te nemen van de inhoud van dit protocol (lees hier het protocol) alvorens deel te nemen aan de trainingen. Ieder team zal via de groepsapp voorafgaande aan de eerste training meer informatie ontvangen.

De regie bij het weer openstellen voor de jeugd ligt bij de gemeenten die daar afspraken over maken met de clubs en sportparken. Dat kan per gemeente verschillen. Op dit moment zijn wij in afwachting van een reactie van gemeente Hoeksche Waard inzake het opstarten van de trainingen voor de jeugd.

Uiteraard volgen we nauwlettend de ontwikkeling van de KNVB. Hoe de rest van het seizoen eruit zal gaan zien zal mede afhangen van de vervolg besluiten welke toekomstig door het kabinet genomen gaan worden. We hopen nog steeds op de mogelijkheid om wat zomeravond voetbal te kunnen spelen en indien mogelijk kleinschalige activiteiten te kunnen organiseren.

Voor nu wensen wij iedereen veel gezondheid en voorspoed toe.

Bestuur SJO Korendijk